Diamonds in White Gold (1/6 ct. tw.), Cushion diamond